PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Etape 6 af ledningsudskiftningen

Siden er sidst opdateret den 24.11.2023

Denne side opdateres løbende med information og opdateringer om ledningsudskiftningen på Dianasvej og dele af Lokesvej samt Nykøbing-Slagelsevej 27.
 

Projektet er en del af moderniseringsplanen, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2017, og som finansieres via midler, der er indsamlet i perioden 2018 til 2023.

Det er Frits Jensen ApS, Aut. VVS-installatør og Aut. Kloakmester, som er vandværkets samarbejdspartner på denne etape. 
 

Projektplan


Den foreløbige plan er følgende:


Tid Projektperioden: August - November 2023 Ansvarlig
Juni Aftale om kobling / ny målerbrønd hvor vandværket skønner, at det er nødvendigt VLV
Juli Infomøde med forbrugere den 1.07.2023 på Restaurant Pilegården VLV
Juli Præsentation fra mødet sendes til forbrugerne på Odinsvej, Lokesvej og Bragesvej VLV
Juli          Gennemgang af vejene med grundejerforeningen VLV
August Den 1. august frist for forbrugerne til sørge for rydning af området (radius på 2 meter) omkring målerbrønden samt adgangsvej fra målerbrønden. Forbruger
August De steder, hvor det ikke er sket rydning sørger vandværket for arbejdet og forbrugeren opkræves efterfølgende. VLV
August Fotodokumentation af projektområdet VLV
August Prøvegravninger VLV
August og September Skyde/nedgravning af forsyningsledninger og ventiler VLV
Oktober og November Nedgravning af stikledninger og kobling af målerbrønde VLV
November Skylning af ledninger og idriftsættelse VLV
November Sidste retablering VLV
      
     


Principper for projektet

 • En radius på 2 meter omkring målerbrønden skal være fri for affald, beplantning m.v., jf. vandværkets vedtægter afsnit 8. Det er andelshaverens ansvar at sikre det senest den 1. august.

 • Målerbrønd flyttes til skel, hvis vandværket skønner at den er placeret uhensigtsmæssigt eller uden for matriklen. Projektet dækker omkostningerne.  

 • Ny stikledning indgraves vinkelret på målerbrønd. Beplantning i gravespor fjernes inden stikledningen indgraves og forsøges gen-plantet ved retableringen. 

   

I projektperioden

 • Vandværket kommunikerer enten via SMS/email-service (varsling og alarmering) med andelshaverne. Husk derfor at tilmelde dig både vores SMS service og email service.

 • Der er vandforsyning i projektområdet via det eksisterende ledningsnet

 • Der skiltes og afspærres i overensstemmelse med vilkår i Odsherred kommunes gravetilladelse

 • Der arbejdes ikke i weekender

 • Vi håber ikke at vi får behov for grundvandssænkning. Graveperioden er lagt fra august til november, fordi der ikke må graves i perioden 15. juni til 15. august og forhåbentlig er vejret med os i perioden.

 • Der kan blive behov for omkørsler i området grundet vejspærring, men det vil blive både varslet og skiltet

 • Vi opfordrer til at andelshaverne tager hensyn til arbejdende på vejen

 • Kontakt vandværket hvis du har spørgsmål eller kommentarer før og under projektet. Det er ikke Frits Jensens folk, som kan eller skal svare på detaljerede spørgsmål om projektet.

 

Relevante dokumenter/downloads


Løbende opdateringer


 • 07/10 2023: Alle nye forsyningsledninger er etableret langs Odinsvej og Lokesvej. Ledningerne er gennemskylet og sat i drift. Arbejdet med stikledninger er i gang og vi starter med at skifte stik på den side af vejen, hvor den nye forsyningsledning er lagt, dvs. ulige numre på Odinsvej og lige numre på Lokesvej. Når vi er nået ned i bunden af Lokesvej, arbejder vi os tilbage mod starten af Odinsvej, da vi her skal grave over vejen til alle de resterende målerbrønde.

 • 10/10 2023: Der er udsendt lukkevarsel til alle der har registreret deres email adresse her på hjemmesiden. Der lukkes for vandet til hele området på mandag den 16/10 2023 mellem kl. 9:00 og 14:00, da vi skal omkoble forsyningsledningerne på Bragesvej og Lokesvej vest til de nye forsyningsledninger på Odinsvej og Lokesvej øst. I den forbindelse bliver der foretaget gravearbejde i vejkryds Odinsvej/Bragesvej og Odinsvej/Lokesvej, så det kan blive svært eller umuligt at passere med bil under arbejdet.

 • 09/11 2023: Vi er nu færdige med at etablere stikledninger på Lokesvej og mangler derfor kun de sidste stikledninger på Odinsvej (lige numre). Da jorden er meget blød, som følge af en masse nedbør, kan vi ikke færdiggøre retableringerne løbende. Vi vender derfor tilbage senere, når jorden har sat sig lidt, og fylder efter.
  24/11 2023: Ledningsudskiftningen er nu afsluttet, men der udestår retablering af rabatter, vejanlæg og private grunde. Grundet de historiske regnmængder så er det problematisk at arbejde i området, men Frits Jensens folk vender tilbage, når det igen er muligt.

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her


24.11.2023: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført. 
Grundet historiske regnmængder over den seneste tid udestår retablering i rabatter, vejanlæg og på private grunde. Frits Jensens folk venter tilbage, når det igen er muligt at arbejde på områderne. Du kan læse mere om projektet her


14.11.2023: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her


21.12.2022: Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.

28.10.2022: Vi har modtaget analyserapporten på undersøgelse af hvorvidt der kan identificeres PFAS stoffer i drikkevandet, og det er ikke tilfældet. Du kan læse rapporten her

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.