PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vig Lyng Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.), som blev stiftet i 1965. Ejerkredsen består af 439 andelshavere, der forsynes med rent drikkevand. Andelshaverne fordeler sig med 79 helårsboliger og 360 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Værket drives af frivilligt arbejdskraft, og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus suppleanter.

Vand klassificeres af myndighederne som en fødevare, og derfor skal vandværket leve op til en række skærpede krav til hygiejne og kvalitet. Vi udfører løbende egenkontrol, ligesom vi samarbejder med en ekstern analysevirksomhed. Kommunen udfører lovbestemte kontrolbesøg, og du kan læse resultaterne under menupunktet "Vandkvalitet".

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker, det tidligere FVD.


 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.

 

______________________

01.05.2017: Generalforsamlingen 2017.
Årets generalforsamling afholdes søndag den 25/6 kl. 10:30 i Vig Forsamlingshus. Vi sender indkaldelsen ud, så denne er alle andelshavere i hænde senest 14 dage inden.

_________________________

01.05.2017: Rørarbejde på Helsebakken. Vi har i dag måtte lukke for vandforsyningen, i en kortere periode, til alle veje nord for Thorsvej, da en skydeventil ved Helsebakken skulle udskiftes. Skydeventilen skulle have lukket af for selve Helsebakken, hvor der skulle foretages arbejde på forsyningsledningen, men denne opgave udviklede sig altså en smule.
_________________________ 

03.10.2016: Hønsinge Omfartsvej. Vejdirektoratet har gennemført udbud på anlæggelse af Hønsinge Omfartsvejen fra Vig Parkvej til Nykøbing-Slagelsevej. Det er Barslund A/S som har vundet opgaven, og Vejdirektoratet forventer at arbejdet startes inden for den næste måned. Vandværket har ledninger til forsyning af en del af Nykøbing-Slagelsevej liggende i periferien af graveområdet, så der forventes begrænset økonomiske omkostninger i forbindelse med etableringen. Vandværket deltager i et kommende Ledningsejermøde, som afholdes af vejdirektoratet.

_________________________

26.09.2016:
 Vandspild. De konstaterede lækager er nu identificeret og udbedret, men grundet ledningsnettets alder (generelt fra 1965/66) og stand forventer bestyrelsen at der kommer flere lækager over den kommende tid og det er dyrt. Bestyrelsen arbejder derfor på en plan for at udskifte ledningsnettet.
_________________________

13.09.2016: Sommerhus-kloakering. Vandværket har på opfordring fået udleveret denne kopi af skrivelse som Odsherred Forsyning i august 2016 har sendt til de berørte sommerhusejere, der skal have kloakeret i 2017 og 18. Vandværket har opfordret Odsherred Forsyning til at invitere til et fællesmøde hvor projektet inkl. valg af metode gennemgås sammen med hvilke ansvar/forpligtigelse der efterfølgende påhviler henholdvis parcelejer og Odsherred Forsyning.
_________________________

 

Se liste over grundejerforeninger vi leverer vand til her.
_________________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.
 


Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:


Vig Lyng Vandværk

Ærtemosevej 2
4560 Vig

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Alle henvendelser vedr. afregninger skal rettes til Frank på vores regnskabskontor, telefon 9639 9100 eller fdk@rskn.dk