PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vig Lyng Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.), som blev stiftet i 1965. Ejerkredsen består af 439 andelshavere, der forsynes med rent drikkevand. Andelshaverne fordeler sig med 79 helårsboliger og 360 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Værket drives af frivilligt arbejdskraft, og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus suppleanter.

Vand klassificeres af myndighederne som en fødevare, og derfor skal vandværket leve op til en række skærpede krav til hygiejne og kvalitet. Vi udfører løbende egenkontrol, ligesom vi samarbejder med en ekstern analysevirksomhed. Kommunen udfører lovbestemte kontrolbesøg, og du kan læse resultaterne under menupunktet "Vandkvalitet".

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker, det tidligere FVD.


 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.


14.11.2017: Ny tidsplan for kloakering i vandværkets forsyningsområde. Odsherred Forsyning har orienteret om at næste gang der graves i vandværkets forsyningsområde er fra uge 5 - 26/2018, og det er i området fra Solborgen mod Skansevej.
HUSK Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS. HUSK at tilmelde dig disse services på denne side. HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på odsherredforsyning.dk.
_________________

29.10.2017: Tid til vinterklargøring.
 Frosten står for døren og rigtig mange sommerhusejere benytter ikke huset i løbet af vinteren. Vi har samlet en række gode råd til frostsikring af dine vandinstallationer her.
_________________


03.10.2017: Ingen pesticider i grundvandet.
Pressen har i den seneste tid rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet. 
Styrelsen for Patientsikkerhed slår imidlertid fast, at man trygt kan drikke vandet. Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom.
 
Pesticidet er i dag forbudt at bruge, men var i perioden fra 1960-1996 lovligt. Ukrudsmidllet blev brugt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder eller løg. Bestyrelsen har ikke kendskab til at disse afgrøder er dyrket på jorden omkring vandværkets kildepladser. Har I andre oplysninger, så kontakt venligst vandværket.

For at være på forkant med risikoen for at dette pesticid alligevel kunne forekomme hos os, fik vi i slutningen af august foretaget prøver på vandværket. Analysen viste at der hverken var fund af Chloridazon eller dets nedbrydningsprodukt Desphenyl-Chloridazon. Se analyserapporten her.
_________________

13.08.2017: Du bor på dit grundvand.

_________________

 

Se liste over grundejerforeninger vi leverer vand til her.
_________________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.
 


Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. afregninger skal rettes til Frank på vores regnskabskontor, telefon 9639 9100 eller fdk@rskn.dk