PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Velkommen til hjemmesiden, vi giver her et hurtigt overblik over aktuelle indsatser: 
__________________________________________________________________________

2019 til 2022: Odsherred Forsynings projekt, med at kloakere alle sommerhuse i Odsherred kommune, er rykket ind i vandværkets forsyningsområde. Der kan i perioden forekomme udfald i vandforsyningen, som følge af beskadigelse af vandledningerne.

Husk derfor at tilmelde dig vandværkets SMS og e-mail service, så du kan få hurtig besked. Se mere her.

 


 

COVID-19/Coronavirus


Vi har modtaget følgende svar fra myndighederne, på spørgsmålet om hvorvidt der er risiko for at COVID-19 kan spredes via drikkevandet:

Vi mener ikke, at der er nogen risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

1. Vi mener ikke, at der nogen sandsynlighed for, at SARS-CoV-2, som er det virus, der forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

2. Skulle en enkelt viruspartikel overleve, kan den ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. der kan ikke ske opformering i vandsystemet.

3. Der sker desuden en meget stor fortynding i vandsystemer.

4. Smittevejen er ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

Så vi vil blot opfordre til at følge samme retningslinjer som anbefales for den almindelige borger, se coronasmitte.dk

Med venlig hilsen

Central Enhed for Infektionshygiejne


__________________________________________________________________________
 


Vi sender ikke længere brevpost til vores andelshavere, hvorfor du f.eks. ikke længere vil modtage et trykt eksemplar af indkaldelsen til generalforsamling m.m.

Vi kommunikerer fremover udelukkende digitalt, hvorfor vi opfordrer alle andelshavere til at at registrere deres email adresse og mobilnummer på vores gratis email- og SMS services.

Klik her for registrering på vores email service og SMS service.

 


 

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker og Vandfællesskabet i Odsherred (VIO).

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.

Onsdag den 16/6 mellem kl. 09-13, vil der være lukket for vandet til følgende områder: nordlige Thorsvej, nordlige Nykøbing-Slagelsevej, Smidsholmvej, Nørregårdsvej, Idunsvej, Friggsvej, Frejasvej, Baldersvej, Lyngkrogen, Helsebakken, Helsedalen, Fyrreleddet, Strandgårdsleddet og Skansevej. Dette skyldes en gen-etablering af en ventil på Thorsvej, der blev skadet og fjernet i forbindelse med en graveskade i efteråret 2020.

_______________

04-06-2021: Generalforsamling afholdes den 19. juni 2021 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.
_______________

26-11-2020: Ny nødforsyning etableret. Vi er nu forbundet til en ny fordelingsbrønd til Høve Strands vandværk. Forbindelsen er etableret med store forsyningsledninger, så vi forventer at denne nye nødforsynings-mulighed vil være tilstrækkelig til forsyning af hele vores forsyningsområde. Herudover burde vi også kunne nødforsyne Høve Strands forsyningsområde. Vi tester nødforsyningen i begge retninger i nær fremtid.
_______________

17-11-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning færdig. Etapen er nu færdig og der foretages afsluttende retableringer af udgravninger og veje.
_______________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift.  Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk