PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vig Lyng Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.), som blev stiftet i 1965. Ejerkredsen består af 439 andelshavere, der forsynes med rent drikkevand. Andelshaverne fordeler sig med 79 helårsboliger og 360 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Værket drives af frivilligt arbejdskraft, og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus suppleanter.

Vand klassificeres af myndighederne som en fødevare, og derfor skal vandværket leve op til en række skærpede krav til hygiejne og kvalitet. Vi udfører løbende egenkontrol, ligesom vi samarbejder med en ekstern analysevirksomhed. Kommunen udfører lovbestemte kontrolbesøg, og du kan læse resultaterne under menupunktet "Vandkvalitet".

 


 


Vi sender ikke længere brevpost til vores andelshavere, hvorfor du f.eks. ikke længere vil modtage et trykt eksemplar af indkaldelsen til generalforsamling m.m.

Vi kommunikerer fremover udelukkende digitalt, hvorfor vi opfordrer alle andelshavere til at at registrere deres email adresse og mobilnummer på vores gratis email- og SMS services.

Klik her for registrering på vores email service og SMS service.

 


 

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker, det tidligere FVD.


 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.

_________________

27.02.2018: Vi har i dag måtte reparere en vandledning, efter denne blev beskadiget af Gundsø Entreprenørforretnings gravearbejde, i forbindelse med Odsherred Forsynings kloakeringsprojekt.

_________________

22.02.2018: Lækage repareret. En årvågen andelshaver rapporterede her til formiddag om løbende vand på vejen på Helsebakken. Vi har repareret skaden, som skyldtes en defekt anboringsbøjle. Vandforsyningen til Helsebakken og Helsedalen er nu genetableret.

_________________

11.02.2018: Sommerhuskloakering. På opstartsmødet den 9.2.2018 med deltagelse af Gundsø Entreprenørvirksomhed, Odsherred Forsyning og Vig Lyng vandværk fik vi udleveret en tidsplan for hvornår der vil være gravearbejde i området. Når vi modtager revideret tidsplaner, vil de blive lagt på hjemmesiden. Se den aktuelle tidsplan her

HUSK Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS.
HUSK at tilmelde dig vores SMS service og email service.
HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på odsherredforsyning.dk.

_________________
 

15.01.2018: Digitalt ledningsnet nu tilgængeligt for alle. For en del år siden, fik vi digitaliseret vores ledningskort og indmålt synlige installationer med GPS. Vi har nu gjort dette materiale tilgængeligt for alle. Læs mere her.
_________________


07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

29.10.2017: Tid til vinterklargøring.
 Frosten står for døren og rigtig mange sommerhusejere benytter ikke huset i løbet af vinteren. Vi har samlet en række gode råd til frostsikring af dine vandinstallationer her.
_________________
 

13.08.2017: Du bor på dit grundvand.
_________________

 

Se liste over grundejerforeninger vi leverer vand til her.
_________________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.
 


Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. afregninger skal rettes til Frank på vores regnskabskontor, telefon 9639 9100 eller fdk@rskn.dk