PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vig Lyng Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.), som blev stiftet i 1965. Ejerkredsen består af 439 andelshavere, der forsynes med rent drikkevand. Andelshaverne fordeler sig med 79 helårsboliger og 360 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Værket drives af frivilligt arbejdskraft, og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus suppleanter.

Vand klassificeres af myndighederne som en fødevare, og derfor skal vandværket leve op til en række skærpede krav til hygiejne og kvalitet. Vi udfører løbende egenkontrol, ligesom vi samarbejder med en ekstern analysevirksomhed. Kommunen udfører lovbestemte kontrolbesøg, og du kan læse resultaterne under menupunktet "Vandkvalitet".

 


 


Vi sender ikke længere brevpost til vores andelshavere, hvorfor du f.eks. ikke længere vil modtage et trykt eksemplar af indkaldelsen til generalforsamling m.m.

Vi kommunikerer fremover udelukkende digitalt, hvorfor vi opfordrer alle andelshavere til at at registrere deres email adresse og mobilnummer på vores gratis email- og SMS services.

Klik her for registrering på vores email service og SMS service.

 


 

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker, det tidligere FVD.


 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.

_________________

20.06.2018: Lækagearbejde på Idunsvej:  Arbejdet fortsætter i dag, og der kan forekomme perioder, hvor det er nødvendigt at lukke for vandet. Det berører andelshavere på Iduns- og Frejasvej.
_________________

09.06.2018: Masser af rent vand på lager.
 Der har i den seneste tid været en del snak i medierne, om vandværker der ikke kan følge med forbrugernes behov i disse varme tider og hvor der udstedes forbud eller reguleringer i forhold til f.eks. havevanding. Vores produktionskapacitet er dog tilstrækkelig dimensioneret til også at håndtere store udsving i behovet, så vi har ingen udfordringer med at levere masser af rent vand til alle.
_________________

 

22.05.2018: Indkaldelse til generalforsamlingen er nu sendt til alle der har tilmeldt sig vores email service. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du stadig nå det.
_________________


14.05.2018:
 Den årlige generalforsamling afholdes i Vig Forsamlingshus, den 17.6.2018 kl. 10.30. Du får tilsendt indkaldelsen og regnskabet, hvis du har tilmeldt dig vores email service. Tilmeld dig her.
_________________

11.02.2018: Sommerhuskloakering. På opstartsmødet den 9.2.2018 med deltagelse af Gundsø Entreprenørvirksomhed, Odsherred Forsyning og Vig Lyng vandværk fik vi udleveret en tidsplan for hvornår der vil være gravearbejde i området. Når vi modtager revideret tidsplaner, vil de blive lagt på hjemmesiden. Se den aktuelle tidsplan her

HUSK Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS.
HUSK at tilmelde dig vores SMS service og email service.
HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på odsherredforsyning.dk.

_________________
 

 

15.01.2018: Digitalt ledningsnet nu tilgængeligt for alle. For en del år siden, fik vi digitaliseret vores ledningskort og indmålt synlige installationer med GPS. Vi har nu gjort dette materiale tilgængeligt for alle. Læs mere her.
_________________


07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________
 

13.08.2017: Du bor på dit grundvand.
_________________

 

Se liste over grundejerforeninger vi leverer vand til her.
_________________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.
 


Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. afregninger skal rettes til Frank på vores regnskabskontor, telefon 9639 9100 eller fdk@rskn.dk