PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nye målere 2013


Vores vandmålere blev sidst udskiftet i efteråret 2013, da det ifølge lovgivningen var tid til udskiftning. De gamle målere var af ringstempel-typen og var en måler med mekanisk tælleværk udført i messing og plastik.
 

Valg af målertype

Vig Lyng Vandværk deltog i efteråret 2012 aktivt i en arbejdsgruppe under Odsherred VandRåd (OVR), med opgaven at afsøge markedet for elektroniske vandmålere og komme med en anbefaling til resten af OVR's medlemmer. Arbejdsgruppen havde kontakt til alle leverandører af elektronisk målere, der er godkendt til det danske marked. Den anbefalede måler blev MULTICAL 21 fra Kamstrup, som er en elektronisk ultralydsmåler i miljøvenligt kunststof, helt uden bevægelige dele.
 

Vi valgte derfor også denne måler, da den giver en masse fordele for både forbrugeren og vandværket. Bland fordelene er meget høj målenøjagtighed, batterilevetid på op til 16 år, hurtig og ubesværet fjernaflæsning via radio signaler (også om vinteren når måleren er under sne og is), mange smarte statusmeldinger og mulighed for at forbrugeren selv kan fjernaflæse den med et display i huset (ekstraudstyr, læs mere her).
 

Du kan læse meget mere om den nye smarte vandmåler på www.multical21.dk

Du kan også hente en vejledning til aflæsning af din måler her.

Udskiftning af din vandmåler

For at gøre udskiftningen af ca. 440 vandmålere så smidig som muligt og for at nedbrunge risikoen for fejlregistreringer, udviklede vi et web-baseret system til håndtering af registreringerne af målerudskiftningerne. Ved udskiftningen af hver enkelt måler, blev slutaflæsningen af den afmonterede vandmåler og serienummeret på den nye vandmåler registreret på en iPad af blikkenslageren. Disse oplysninger blev gemt direkte i systemet og blev efterfølgende benyttet til at opdatere vores kundesystem med de nye oplysninger.
 

Vi udskrev herefter kvitteringer til forbrugerne og uddelte disse på forbrugsadresserne, efterhånden som målerne bliver udskiftet. Når din gamle vandmåler blev afleveret på vandværket af blikkenslageren, fotodokumenterede vi også slutaflæsningen og krydscheckede om aflæsningen var korrekt. Herefter lagde vi billedet af den gamle måler online, hvor du stadig vil kunne se billedet af din egen udskiftede måler, ved at følge linket herunder.
 

Klik her for at se billedet af din gamle vandmåler

Har du yderligere spørgsmål til målerudskiftningen, er du velkommen til at kontakte Henrik Kofoed på telefon 26736366 eller email hekof9@gmail.com

Herunder er en lille film om den nye Multical 21 vandmåler.

 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

04-02-2021: Pas på frostsprængninger. Det er blevet rigtig koldt, hvilket kan risikoudsætte dine vandinstallationer. Vi har samlet en række gode råd til vinterklargøring af dit sommerhus. Læs mere her.
_______________

11-12-2020: Generalforsamlingen den 13.12.2020 kl. 10.30 UDSKYDES grundet den nuværende corona situation og myndighedernes nye krav.
_______________

26-11-2020: Ny nødforsyning etableret. Vi er nu forbundet til en ny fordelingsbrønd til Høve Strands vandværk. Forbindelsen er etableret med store forsyningsledninger, så vi forventer at denne nye nødforsynings-mulighed vil være tilstrækkelig til forsyning af hele vores forsyningsområde. Herudover burde vi også kunne nødforsyne Høve Strands forsyningsområde. Vi tester nødforsyningen i begge retninger i nær fremtid.
_______________

17-11-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning færdig. Etapen er nu færdig og der foretages afsluttende retableringer af udgravninger og veje.
_______________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift.  Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.