PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nye målere 2013


Vores vandmålere blev sidst udskiftet i efteråret 2013, da det ifølge lovgivningen var tid til udskiftning. De gamle målere var af ringstempel-typen og var en måler med mekanisk tælleværk udført i messing og plastik.
 

Valg af målertype

Vig Lyng Vandværk deltog i efteråret 2012 aktivt i en arbejdsgruppe under Odsherred VandRåd (OVR), med opgaven at afsøge markedet for elektroniske vandmålere og komme med en anbefaling til resten af OVR's medlemmer. Arbejdsgruppen havde kontakt til alle leverandører af elektronisk målere, der er godkendt til det danske marked. Den anbefalede måler blev MULTICAL 21 fra Kamstrup, som er en elektronisk ultralydsmåler i miljøvenligt kunststof, helt uden bevægelige dele.
 

Vi valgte derfor også denne måler, da den giver en masse fordele for både forbrugeren og vandværket. Bland fordelene er meget høj målenøjagtighed, batterilevetid på op til 16 år, hurtig og ubesværet fjernaflæsning via radio signaler (også om vinteren når måleren er under sne og is), mange smarte statusmeldinger og mulighed for at forbrugeren selv kan fjernaflæse den med et display i huset (ekstraudstyr, læs mere her).
 

Du kan læse meget mere om den nye smarte vandmåler på Kamstrups hjemmeside her.

Du kan også hente en vejledning til aflæsning af din måler her.

Udskiftning af din vandmåler

For at gøre udskiftningen af ca. 440 vandmålere så smidig som muligt og for at nedbrunge risikoen for fejlregistreringer, udviklede vi et web-baseret system til håndtering af registreringerne af målerudskiftningerne. Ved udskiftningen af hver enkelt måler, blev slutaflæsningen af den afmonterede vandmåler og serienummeret på den nye vandmåler registreret på en iPad af blikkenslageren. Disse oplysninger blev gemt direkte i systemet og blev efterfølgende benyttet til at opdatere vores kundesystem med de nye oplysninger.
 

Vi udskrev herefter kvitteringer til forbrugerne og uddelte disse på forbrugsadresserne, efterhånden som målerne bliver udskiftet. Når din gamle vandmåler blev afleveret på vandværket af blikkenslageren, fotodokumenterede vi også slutaflæsningen og krydscheckede om aflæsningen var korrekt. Herefter lagde vi billedet af den gamle måler online, hvor du stadig vil kunne se billedet af din egen udskiftede måler, ved at følge linket herunder.
 

Klik her for at se billedet af din gamle vandmåler

Har du yderligere spørgsmål til målerudskiftningen, er du velkommen til at kontakte vandværket på telefon 23296057 eller email viglyngvand@gmail.com

Herunder er en lille film om den nye Multical 21 vandmåler.

 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her


24.11.2023: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført. 
Grundet historiske regnmængder over den seneste tid udestår retablering i rabatter, vejanlæg og på private grunde. Frits Jensens folk venter tilbage, når det igen er muligt at arbejde på områderne. Du kan læse mere om projektet her


14.11.2023: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her


21.12.2022: Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.

28.10.2022: Vi har modtaget analyserapporten på undersøgelse af hvorvidt der kan identificeres PFAS stoffer i drikkevandet, og det er ikke tilfældet. Du kan læse rapporten her

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.