PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Sådan læser du opkrævningen

 


Din opkrævning fra vandværket udstedes hvert år i december måned med betalingsfrist omkring den 10. januar det følgende år.

Opkrævninger udarbejdes af Microwa, som sender dem til Betalingsservice (BS), der herefter påfører din opkrævning på din BS oversigt for januar måned, såfremt du har oprettet en BS aftale for opkrævninger fra vandværket. Har du ikke oprettet en BS aftale, udsteder BS en fysisk opkrævning, som du modtager per brev. Indholdet på BS oversigten og i brevet er det samme.

 

Der findes to forskellige perioder, der begge er i spil på opkrævninger fra vandværket:

 

  • Forbrugsåret, dvs. forbruget der årligt opgøres efter aflæsning af din vandmåler, går fra 1. oktober til 30. september året efter. Din vandmåler aflæses af vandværket via telemetri i starten af oktober måned. Det er denne aflæsning, sammenlignet med aflæsningen fra sidste år, der danner grundlag for din opgørelse af det forgangne forbrugsår.

     

  • Takstbladsperioden følger kalenderåret og danner grundlag for opkrævninger i det pågældende år. Takstbladet godkendes på generalforsamlingen i juni måned, året inden det skal træde i kraft. Herefter sendes takstbladet til godkendelse hos vandteamet i Odsherred Kommune. Når vi modtager godkendelsen, lægges takstbladet på hjemmesiden og sendes samtidig til Microwa, så de har taksterne for aconto opkrævningen til det følgende år.


Din opkrævning består derfor af 2 dele:

 

  1. En retrospektiv opgørelse af vandforbrug og afgifter for det forgangne forbrugsår. For denne opgørelse gælder takstbladet for det opgjorte forbrugsår.

     

  2. En acontoopkrævning for forventet forbrug og afgifter for det kommende forbrugsår. For acontoopkrævningen gælder takstbladet for det kommende forbrugsår.

 

Klik på billedet herunder for at downloade et anonymiseret eksempel med forklaringer som PDF dokument.

 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift. Mandag den 26/9 fra kl. 8 til 10 er der dog lukket for vandet til Kinimondsvej, Bjarkesvej, Lillemosevej og Lundebakken, da vi skal skifte en skydeventil på Kinimondsvej.

_______________

20.09.2022: Regnvandstanken inspiceres med robot. Det har ingen indflydelse på vandforsyningen. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. regnvandstanken.

14.09.2022: 
Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

03.09.2022: Opdatering på lækagesporing.
Der er fundet to områder, der skal undersøges nærmere. Vi gennemfører derfor endnu en lukkeprøve i nær fremtid og sender varsel ud så snart vi har planlagt denne.

02.09.2022: Lækagesporing.
Vi gennemfører en "lukkeprøve", så vi kan indkredse området for et konstateret stigende spild i ledningsnettet. Undersøgelsen gennemføres natten til den kommende fredag, dvs. i tidsrummet fredag den 2/9 2022 mellem kl. 01:00 og 05:00. Der vil kunne opleves afbrudt vandforsyning i hele vandværkets forsyningsområde i disse 4 timer, men vi garanterer at alle har vand igen senest kl. 05:00. Vi appellerer i den forbindelse til, at du bruger så lidt vand som muligt i det ovennævnte tidsrum. Hvis du normalt vil starte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen i dette tidsrum, eller hvis du f.eks. har et automatisk havevandingsanlæg eller lign., vil vi sætte pris på at dette ikke er aktivt i det ovennævnte tidsrum, da dette ellers vil øge risikoen for forkerte konklusioner, vedr. hvilke områder vi efterfølgende skal foretage yderligere lækagesøgning i.

29.08.2022: Tætning ved rørgennemgang i boring 2.

28.08.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for juli. To lækager hos forbrugere.

24.08.2022: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

19.08.2022: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

04.08.2022: Analyserapport på vandkvaliteten fra akkrediteret analyseselskab. Ingen bemærkninger. Du kan læse rapporten her

03.08.2022: 
Resultat af seneste egenkontrol. Se mere her

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

16.07.2022: Resultat af seneste egenkontrol. Læs mere her

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

08.07.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for juni. Ingen bemærkninger.

05.07.2022: Infomøde om etape 5 af modernisering af ledningsnettet. Mødet afholdes den 24.7. kl. 10-12 på Pilegården, Lyngvej 127, 4560 Vig.
De berørte forbrugere er inviteret.

28.06.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for maj. Ingen bemærkninger.

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.