PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nyheder
 

Herunder kan du læse nyheder og anden vigtig information fra Vig Lyng Vandværk. Du kan finde ældre nyheder i menuen til venstre.

_________________
 

25.02.2020: Trykforøger monteret. Da der har været konstateret udfordringer med manglende/svingende vandtryk syd for vandværket, under vandværkets ombygning i uge 8-11, er der nu monteret en trykforøger pumpe ved vandværket, der kan hæve vandtrykket mod syd.

________________

 

19.02.2020: Lyngkrogen! Jan fra Leif Koch er i dag og i morgen i gang med at bestemme vandledningernes placering på Lyngkrogen. Jan kobler udstyr i udvalgte målerbrønde, og der kan derfor være afbrudt vandforsyning til den enkelte ejendom i op til en times tid. 

_________________

 

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvandsmagasinet hvor drikkevandsboringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Vores hjemmeside opdateres når der er nyt.

_________________

 

13.01.2020: Sæt kryds i kalenderen! Årets generalforsamling afholdes søndag den 21.06.2020 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.

 
 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk