PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nyheder 2014
 

25.10.2014: Nu er der aflæst vandmålere til forbrugsafregning og opgørelsen sendes med posten i løbet af marts 2015. Aflæsningen er foretaget via det nye udstyr til trådløs måleraflæsning. Læs mere her.
_________________________

 

04.09.2014: Kommunens kloakprojekt i vores område bliver udskudt til august 2015. Læs mere i kommunens skrivelse her.
_________________________

 

06.08.2014: Den tidligere formand for vandværket Solveg Nilsson (fra 1982-2013) er død efter længere tids sygdom. Hun havde en karriere på 38 år i ferskvands sagens tjeneste, hvor hun tegnede udviklingen på den private drikkevandssektors vegne. 

Hun blev indvalgt i bestyrelsen i Vig Lyng Vandværk i 1976 og fik straks posten som kasserer, indtil hun i 1982 blev formand. Vig Lyng Vandværk var på dette tidspunkt noget forsømt og nede i en ”bølgedal”, men da hun altid har ”brændt” for drikkevandets sag, kastede hun sig over genopretningsopgaven med stor ildhu.

Ud over at være en meget aktivt arbejdende formand, ville hun noget mere. Hun blev meget hurtigt engageret i de overordnede problemer med vandforsyningen, først de kommunale så de regionale (amtet) og senere igen i hele Danmark. Engagementerne der hurtigt gav tillidsposter i de bestemmende organisationer.

Hurtigt opnåede hun formandsstatus i de forskellige råd og styrelser, og har gennem tiderne sat sit tydelige ”fingeraftryk” på meget af den lovgivning og i de organisationer hun har forhandlet med som har noget med drikkevand at gøre, ikke mindst i Miljøministeriet, som var/er en tung organisation at forhandlet med.

Solveg Nilsson var en personlighed, hvis viden, varme og humør vil blive savnet.

Æret være hendes minde. 
_________________________

30.06.2014: General-forsamlingen blev afholdt den 22.6.14, du kan se referatet her
_________________________

01.03.2014: Der er nu sendt årsafregninger ud. Alle henvendelser vedr. afregningen skal rettes til Frank på vores regnskabskontor, telefon 9639 9100 eller fdk@rskn.dk
_________________________ 


15.01.2014:
 Nu kan du få tilsendt aktuelle informationer via email. Tilmeld dig her.
_________________________

02.01.2014:
Godt nytår til alle andelshavere. Og et stort tak til alle der i årets løb har bidraget med meldinger om uregelmæssigheder og mistænkelige vandforekomster til os. Det gør os i stand til hurtigt og målrettet at gribe ind og begrænse skaderne og vandspildet. Kontakt altid vandværket hurtigst muligt, hvis du finder løbende vand på jordoverfladen eller har observeret andre unormale vandforekomster.

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk